DİPROSPAN ® inyeksiya üçün suspenziya.

Medical Event NEWS   |   Əlavə olunub: 09 mart 2015,   18:06  |   Oxunub: 15556

DİPROSPAN ® inyeksiya üçün suspenziya.
DIPROSPAN®

 

 

Tərkibi
Təsiredici maddə: 
1 ml suspenziyanın tərkibində  6,43 mq betametazon dipropionat ( 5mq betametazona ekvivalent)  və 2,63 mq betametazon natrium fosfat (2 mq betametazona ekvivalent) vardır.
Köməkçi maddələr: 
natrium hidrofosfat dihidrat, natrium xlorid, dinatrium edetat, polisorbat 80, benzil spirti, metilparahidroksibenzoat, (Е 218), propilparahidroksibenzoat (Е 216), natrium karboksimetilsellüloza, makroqol 3350, xlorid turşusu, inyeksiya üçün su.

 

 Təsviri
Şəffaf, rəngsiz, azca özlü mayedir, içərisində ağ və ya demək olar ki, ağ rəngli hissəciklər vardır, hansı ki asanlıqla suspenziya halına keçir, kənar qarışıqlardan azaddır.

Farmakoterapevtik qrupu

Sistem istifadə üçün kortikosteroidlər.

АТС kodu: H02A B01.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Diprospan® betametazonun əzələdaxili, oynaqdaxili, oynaqətrafı, sinovialdaxili və dəridaxili inyeksiyalar üçün, həmçinin bilavasitə zədələnmə nahiyəsinə yeridilmə üçün həll olan və az həll olan efirlərinin kombinasiyasından ibarətdir. Diprospan® yüksək qlükokortikosteroid aktivliyə və əhəmiyyətsiz dərəcədə mineralokortikoid aktivliyə malikdir.

Bundan başqa, preparat karbon homeostazını və su-elektrolit balansını tənzimləyir.

Betametazon dipropionat  kristallarının kiçik ölçülü olması dəridaxili yeritmə və bilavasitə zədələnmə ocağına yeritmə üçün kiçik diametrli (0,9 mm-ə qədər) iynələrin istifadə olunmasına imkan verir.

Farmakokinetikası

Betametazon natrium fosfat – asan həll olan komponent olub, yeridilmə yerindən sürətlə absorbsiya olunur və müalicəvi təsirin tez başlanmasını təmin edir. Betametazon dipropionat – az həll olan komponentdir, inyeksiya yerində yaranan depodan tədricən absorbsiya olunur və preparatın uzunmüddətli təsirini təmin edir.

Plazma zülalları ilə birləşməsi - 62,5%. Qaraciyərdə metabolizə olunur. Əsasən böyrəklər vasitəsilə, çox az hissəsi isə ödlə xaric olur.

 İstifadəsinə göstərişlər

• Revmatoid artrit, osteoartritlər, bursitlər, tendosinoviitlər, tendinitlər, peritendinitlər, ankilozlaşdırıcı spondilit, epikondilit, radikulit, koksidinium,  işias, lümbaqo, əyriboyunluq, qanqliyoz kista, ekzostoz, fassiit, pəncə xəstəliyi, bərk döyənək fonunda bursit, ayağın baş barmağının məhdud hərəkətliliyi.

• Bronxial astma, astmatik status, ot qızdırması, allergik bronxit, allergik rinit, medikamentoz allergiya, zərdab xəstəliyi, həşərat dişləməsinə qarşı reaksiya.

• Аtopik dermatit (pulşəkilli ekzema), neyrodermitlər, kontakt dermatiti, ifadə olunmuş günəş dermatiti, övrə, qırmızı yastı dəmrov, insulin lipodistrofiyası, yuvalı alopesiya, diskoid eritematoz qurdeşənəyi, psoriaz, kelloid çapıqlar, adi qabar, herpetik dermatit, kistoz çivzələr.

• Sistem eritematoz qurdeşənəyi, sklerodermiya, dermatomiozit, düyünlü periarteriit.

• Böyüklərdə leykozun və limfomaların palliativ müalicəsi; uşaqlarda kəskin leykoz.

• Аdrenogenital sindrom, xoralı kolit, regionar ileit, spru; qanın kortikosteroid müalicə tələb edən patoloji dəyişiklikləri, nefrit, nefrotik sindrom.

• Böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin birincili və ikincili çatışmazlığı (mineralokortikoidlərlə məcburi birgə yeridilməsi zamanı).

 

Əks göstərişlər

Betametazona, preparatın digər komponentlərinə və ya digər qlükokortikosteroidlərə qarşı yüksək həssaslıq. Sistem mikozlar. İdiopatik trombositopenik purpurası olan pasiyentlərə əzələdaxili yeridilmə.

 Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Preparatın hamiləlik dövründə təhlükəsizliyinə dair nəzarət olunan tədqiqatlar aparılmadığı üçün hamiləlik dövründə onu yalnız ana üçün fayda/döl (uşaq) üçün mümkün potensial təhlükə nisbəti hərtərəfli qiymətləndirildikdən sonra təyin etmək lazımdır. Hamiləlik dövründə müalicəvi dozalarda kortikosteroidlər yeridilmiş analardan doğulan uşaqlar tibbi nəzarət altında olmalıdırlar (böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin çatışmazlığı əlamətlərini erkən aşkar etmək üçün).

Laktasiya dövründə Diprospan® preparatının təyin edilməsi üçün zərurət yaranarsa,  o zaman müalicənin ana üçün vacibliyini nəzərə almaqla ana südü ilə qidalandırmanın dayandırılması məsələsini həll etmək lazımdır (uşaqlara mümkün arzuolunmaz təsirinə görə).

 Uşaqlar.
Uşaqlarda istifadəsinə dair klinik məlumatlar yoxdur, ona görə də onu bu yaş qrupunda olan pasiyentlərdə istifadə etmək tövsiyə olunmur (boy artımında geriqalma və böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin ikincili çatışmazlığının inkişafı mümkündür).

Təhlükəsizlik tədbirlərinin xüsusiyyətləri
Diprospan® suspenziyası venadaxili və ya dərialtı yeridilmə üçün nəzərdə tutulmamışdır.
 Preparatdan istifadə zamanı aseptik qaydalara ciddi əməl edilməlidir.

Xüsusi göstərişlər
Preparatın istənilən yeridilməsi (yumşaq toxumalara, zədələnmə ocağına, oynaqdaxili və b.k.) aydın ifadə olunmuş yerli təsir zamanı sistem təsirə gətirib çıxara bilər.

Qlükokortikosteroidlərin əzələdaxili inyeksiyasını toxumaların yerli atrofiyasının qarşısını almaq üçün əzələ daxilinə dərinə yeritmək lazımdır.

Oynaqdaxili inyeksiyalar yalnız tibb personalı tərəfindən həyata keçirilməlidir. Septik prosesi istisna etmək üçün oynaqdaxili mayeni analiz etmək lazımdır. Oynaqdaxili infeksiya olduqda preparat yeridilməməlidir. Ağrının hiss olunacaq dərəcədə güclənməsi, ətraf toxumaların temperaturunun yüksəlməsi və oynağın hərəkətliliyinin daha da məhdudlaşması septik artritin olduğunu göstərir. Diaqnoz təsdiq olunduqda antibakterial müalicə təyin etmək lazımdır.

Qlükokortikosteroidləri qeyri-stabil oynağa, infeksiyalaşmış nahiyələrə və fəqərəarası aralığa yeritmək tövsiyə olunmur. Osteoartrit zamanı oynağa təkrar inyeksiyalar oynağın dağılması riskini yüksəldə bilər. Uğurlu onaqdaxili müalicədən sonra pasiyent oynağın artıq yüklənməsindən qaçmalıdır.

Preparat hipotireozu və ya qaraciyər sirrozu olan pasiyentlərdə, gözlərin herpetik zədələnməsi olan pasiyentlərdə (buynuz təbəqənin perforasiyası təhlükəsinə görə);  qeyri-spesifik kolit zamanı, perforasiya təhlükəsi olduqda, abssesdə və digər irinli infeksiyalarda, həmçinin divertikulitdə, təzə bağırsaq anastomozlarında, mədənin və 12-barmaq bağırsağın aktiv və latent xora xəstəliyində, böyrək çatışmazlığında, arterial hipertenziyada, osteoporozda, ağır miasteniyada preparat ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Diprospan® preparatından istifadə fonunda psixikanın pozulması (xüsusilə emosional qeyri-stabil pasiyentlərdə və psixoza meylli olanlarda) mümkündür.

Preparatla müalicə zamanı şəkərli diabeti olan xəstələr şəkərsalıcı müalicənin korreksiyasına ehtiyac duya bilərlər.

Qlükokortikosteroid alan xəstələrə çiçəyə qarşı peyvənd edilməməlidir. Nevroloji fəsadların inkişaf riskini və cavab olaraq aşağı immun reaksiyanı (anticisimlərin əmələ gəlməməsi) nəzərə alaraq, kortikosteroid alan (xüsusilə böyük dozalarda) xəstələrə digər immunizasiya həyata keçirmək tövsiyə edilmirsə, əvəzedici müalicə zamanı (məsələn, böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin birincili çatışmazlığı zamanı) immunizasiyanın aparılması mümkündür.

İmmuniteti tormozlayan dozalarda Diprospan® alan pasiyentlərə suçiçəyi və qızılcası olan xəstələrlə təmasdan qaçmaq lazımdır (bu, xüsusilə, preparatı uşaqlara təyin edərkən vacibdir). Preparatdan istifadə zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, qlükokortikosteroidlər infeksion xəstəliyin əlamətlərini gizlədə, həmçinin orqanizmin müqavimətini aşağı sala bilər.

Aktiv vərəm zamanı preparat yalnız ildırımsürətli və ya disseminəolunmuş vərəm halında adekvat vərəməleyhinə müalicə ilə birlikdə təyin oluna bilər.  Latent vərəmi olan pasiyentlər və ya tuberkulin sınağına  müsbət reaksiya verən pasiyentlər əvvəlcə həkimlə vərəməleyhinə profilaktik müalicə məsələsini həll etməlidirlər.

Qlükokortikosteroidlərin uzunmüddətli istifadəsi kataraktanın (xüsusilə uşaqlarda), görmə sinirinin mümkün zədələnməsi ilə qlaukomanın inkişafına və gözün ikincili infeksiyasının (göbələk və ya virus) inkişafına səbəb ola bilər. Xüsusilə 6 aydan yuxarı müddət ərzində Diprospan® alan pasiyentlərə vaxtaşırı olaraq oftalmoloji müayinədən keçmək lazımdır.

Arterial təzyiqin yüksəlməsi zamanı toxumalarda mayenin və natrium-xloridin toxumalarda ləngiməsi və orqanizmdən kaliumun xaric olmasının artması zamanı (hansı ki, ödemlərlə, ürəyin işinin pozulması ilə özünü biruzə verə bilər) xörək duzunun məhdudlaşdırılması ilə pəhriz saxlamaq və əlavə olaraq kalium tərkibli preparatlar qəbul etmək tövsiyə olunur.

Hipoprotrombinemiya zamanı Diprospan® preparatı ilə kombinasiyada asetilsalisil turşusunu ehtiyatla qəbul etmək lazımdır (qanaxma riskinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq).

Нəmcinin, yadda saxlamaq lazımdır ki, müalicə qurtardıqdan sonra bir neçə ay müddətində böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin ikincili çatışmazlığının inkişafı mümkündür. Bu müddət ərzində stress vəziyyət yaranarsa və ya buna təhlükə olarsa,  Diprospan® preparatı ilə müalicəni bərpa etmək lazımdır.

Qlükokortikosteroidlərdən istifadə fonunda spermatozoidlərin hərəkətliliyində və miqdarında dəyişikliyin olması mümkündür.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Adətən, Diprospan® avtonəqliyyatı idarəedərkən və digər mexanizmlərlə işləyərkən reaksiya sürətinə təsir göstərmir. Lakin, tək-tək hallarda əzələ zəifliyi, qıcolmalar, görmənin pozulması, başgicəllənmə, başağrısı, əhvalın dəyişməsi, depressiya (aydın ifadə olunan psixotik reaksiyalarla), yüksək qıcıqlanma baş verə bilər, ona görə də preparatla müalicə vaxtı avtonəqliyyat idarə etmək və digər mexanizmlərlə işləmək tövsiyə olunmur.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Eyni zamanda fenobarbitalın, rifampisinin, fenitoinin və ya efedrinin istifadəsi preparatın metabolizmini gücləndirə və beləliklə, onun müalicəvi aktivliyini aşağı sala bilər.

Qlükokortikosteroidlərlə estrogenlərin birlikdə istifadəsi zamanı preparatın dozasına düzəliş edilməsi lazım gələ bilər (doza həddinin aşılması təhlükəsinə görə).

Diprospan® preparatı ilə kaliumun xaric olmasına səbəb olan diuretiklərin birlikdə istifadəsi hipokaliemiyanın inkişaf ehtimalını artırır. Qlükokortikosteroidlərlə ürək qlikozidlərinin birlikdə istifadəsi zamanı aritmiyanın inkişaf riskinin artmasına və ya üskükotu intoksikasiyasına (hipokaliemiya nəticəsində) səbəb olur. 

Diprospan® amfoterisin-B qəbulu ilə əlaqədar ttörənən kalium ionlarının xaric olmasını daha da gücləndirə bilər.

Diprospan® preparatının və dolayı təsirli antikoaqulyantların eyni zamanda istifadəsi qanın laxtalanma sürətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu da dozanın korreksiyasını tələb edə bilər.

Qlükokortikosteroidlərin qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlarla və ya etanolla və tərkibində etanol olan preparatlarla kombinəolunmuş şəkildə istifadəsi zamanı mədə-bağırsaq traktının eroziv-xoralı zədələnmələrinin meydana çıxma tezliyiniin və ya intensivliyiniin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.

Birlikdə istifadə zamanı qlükokortikosteroidlər qan plazmasında salisilatların konsentrasiyasını aşağı sala bilər.
Qlükokortikosteroidlərlə somatotropinin eyni zamanda yeridilməsi sonuncunun absorbsiyasının ləngiməsinə səbəb ola bilər.

İstifadə qaydası və dozası
Qlükokortikosteroidin orqanizmə sistem daxil olması zəruri olduqda Diprospan®-ın əzələdaxili yeridilməsi; artrit zamanı bilavasitə zədələnmiş yumşaq toxumaya oynaqdaxili və periartikulyar inyeksiya şəklində; dərinin müxtəlif xəstəlikləri zamanı dəridaxili inyeksiya şəklində;  pəncənin bəzi xəstəlikləri zamanı zədələnmə ocağına yerli inyeksiya şəklində  yeridilməsi tövsiyə olunur.

Dozalanma rejimi və yeridilmə qaydası göstərişdən, xəstəliyin ağırlığından və xəstənin müalicəyə reaksiyasından asılı olaraq fərdi qaydada müəyyən edilir. Doza minimal istifadə müddəti isə maksimum qısa olmalıdır.

Doza qənaətbəxş klinik effekt almaq üçün seçilməlidir. Əgər müəyyən zaman kəsiyindən sonra qənaətbəxş effekt meydana çıxmazsa Diprospan® preparatı ilə müalicəni dayndırmaq və digər müvafiq müalicəyə başlamaq lazmdır.

Sistem müalicə zamanı Diprospan® preparatının başlanğıc dozası əksər hallarda 1-2 ml təşkil edir.  Xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq, lazım gələrsə yeridilmə təkraq edilir. Preparat sağrı nahiyəsində əzələdaxili dərinə yeridilir:

– təcili tədbirlərin zəruri olduğu ağır vəziyyətlərdə (qırmızı qurdeşənəyi və astmatik status), preparatın başlanğıc dozası 2 ml təşkil edə bilər;

– müxtəlif dermatoloji xəstəliklərdə, adətən 1 ml preparat kifayətdir;

– tənəffüs sisteminin xəstəliklərində preparatın təsiri Diprospan® preparatının əzələdaxili yeridilməsindən sonra bir neçə saat müddətində başlayır; bronxial astma, ot qızdırması, allergik bronxit və allergik rinit zamanı vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi 1-2 ml preparatın yeridilməsindən sonra əldə edilir;

– kəskin və xroniki bursitlərdə əzələdaxili yeridilmə üçün başlanğıc doza 1-2 ml təşkil edir. Lazım gələrsə, bir neçə təkrar inyeksiya edilir.

Yerli yeridilmə zamanı eyni zamanda yerli anesteziyaedici preparatın istifadəsi yalnız tək-tək hallarda zəruridir. Əgər yerli anesteziyaedici maddənin eyni zamanda yeridilməsi arzuolunandırsa, o zaman prokain-hidroxloridin və ya lidokainin 1%-li və ya 2%-li məhlullarından istifadə edilir və bu zaman bu preparatların elə dərman forması seçilir ki, onun tərkibində parabenlər olmasın. Tərkibində metilparaben, propilparaben, fenol və digər oxşar maddələr olan anestetiklərin istifadə edilməsinə icazə verilmir. Anestetikin Diprospan® preparatı ilə kombinasiyada istifadəsi zamanı şprisə əvvəlcə preparatın lazım olan dozası yığılır, sonra bu şprisə ampuldan yerli anestetikin lazım olan dozası yığılır və qısa müddət ərzində çalxalanır.

Kəskin bursitlərdə (subdeltayabənzər, kürəkaltı, dirsək və dizqapağıönü) sinovial çantaya 1-2 ml  Diprospan®preparatının yeridilməsi ağrının yüngülləşməsinə və bir neçə saat ərzində hərəkətliliyin tam bərpa olunmasına səbəb ola bilər. Xroniki bursitin müalicəsi xəstəliyin kəskin tutmasının aradan qaldırılmasından sonra preparatın aşağı dozaları ilə aparılır.

Kəskin tendosinovitlərdə, tendinitlərdə və peritendinitlərdə Diprospan® preparatının bir inyeksiyası xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirir, xroniki hallarda – reaksiyadan asılı olaraq preparatın inyeksiyasını təkrar etmək lazımdır.  Preparatın bilavasitə vətərə yeridilməsindən qaçmaq lazımdır. Revmatoid artrirdə və osteoartritdəpreparatın 0,5-2 ml dozada oynaqdaxili yeridilməsi ağrını, oynaqların ağrılığını və hərəkət məhdudluğunu yeridildikdən sonra 2-4 saat meddətində azaldır. Preparatın müalicəvi təsir müddəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və 4 həftə və daha çox təşkil edə bilər.

Böyük oynaqlara yeridilmə zamanı preparatın tövsiyə olunan dozaları 1-2 ml təşkil edir; orta oynaqlara – 0,5-1 ml; kiçik oynaqlara – 0,25-0,5 ml.

Dərinin bəzi xəstəliklərində preparatın bilavasitə zədələnmiş ocaqda dəridaxili yeridilməsi effektivdir, doza  0,2 ml/sm2 təşkil edir. Zədələnmiş nahiyə tuberkulin şprisi və təqribən 0,9 mm diametrli tuberkulin iynəsinin köməyi ilə bərabər dərəcədə iynələnir.  Bütün yeridilmə nahiyələrinə 1 həftə ərzində yeridilmiş preparatın məcmu dozası 1 ml-dən çox olmamalıdır.

Bərk döyənək zamanı Diprospan® preparatının tövsiyə olunan birdəfəlik dozaları (yeridilmələrarası interval 1 həftə)  - 0,25-0,5 ml (adətən, 2 inyeksiya effektivdir); şpor zamanı – 0,5 ml; ayağın böyük barmağının çətin hərəkətliliyi zamanı – 0,5 ml; sinovial kista zamanı – 0,25-0,5 ml; tendosinovit zamanı – 0,5 ml; kəskin podaqra artriti zamanı – 0,5 -1 ml. Yeritmə üçün tuberkulin şprisi ilə iynəsindən (diametri təqribən 1 mm) istifadə etmək tövsiyə olunur.

Müalicəvi effekt əldə edildikdən sonra dəstəkləyici doza məhlulda betametazonun konsentrasiyasını azaltmaqla başlanğıc dozanın tədricən azaldılması yolu ilə seçilir və müvafiq zaman intervallarında yeridilir.

Dozanın azaldılması minimal effektiv doza əldə olunana qədər davam etdirilir.Stress vəziyyəti yarandıqda və ya yaranma qorxusu olduqda (hansı ki, xəstəliklə əlaqədar deyildir) ola bilər ki, preparatın dozasının yüksəldilməsinə ehtiyac yaransın.

Uzunmüddətli müalicədən sonra preparatdan istifadənin dayandırılması dozanın tədricən azaldılması yolu ilə həyata keçirilməlidir. Xəstənin vəziyyəti ən azı 1 il ərzində uzunmüddətli müalicənin qurtarması zamanı və ya preparatın yüksək dozalarda istifadəsindən sonra müşahidə edilməlidir.

Əlavə təsirləri
Digər qlükokortikosteroidlərin istifadəsi zamanı olduğu kimi, preparatın əlavə təsirləri dozadan və preparatın istifadə müddətiindən asılıdır. Bu təsirlər, adətən, dönər xarakterlidir və dozanın azaldılması ilə azaldıla bilər.

Su-elektrolit balansınatriemiya, kaliumun xaric olmasının yüksəlməsi, hipokaliemik alkoloz, kalsiumun xaric olmasının artması, toxumalarda mayenin ləngiməsi.

Ürək-damar sistemi: durğun ürək çatışmazlığı (bu xəstəliyə meylliyi olan xəstələrdə); arterial hipertenziya.

Sümük-əzələ sistemiəzələ zəifliyi, miopatiya, əzələ kütləsinin itməsi, psevdiparalitik miasteniya zamanı miastenik simptomların pisləşməsi, osteoporoz, bud və çiyin sümüklərinin başlarının aseptik nekrozu, borulu sümüklərin patoloji sınıqları, vətərlərin qırılması, oynaqların qeyri-stabilliyi (çoxsaylı inyeksiyalardan sonra).

Həzm sistemimədə-bağırsaq traktının sonrakı mümkün perforasiya və qanaxması ilə eroziv-xoralı zədələnməsi, pankreatit, meteorizm.

Dəri: yaraların sağalmasının pisləşməsi; dərinin atrofiyası; dərinin nazikləşməsi; petexiyalar və ekximozlar; üzün eriteması; yüksək tərlilik; dermatit, səpgi, angionevrotik ödem kimi dəri reaksiyaları.

Sinir sistemiqıcolmalar, görmə siniri diskinin ödemi ilə kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi (adətən müalicə qurtardıqdan sonra), başgicəllənmə, başağrısı, eyforiya, əhvalın dəyişməsi, depressiya (ifadə olunmuş psixotik reaksiyalarla), yüksək qıcıqlanma, yuxusuzluq.

Endokrin sistemimenstrual siklin pozulması, Kuşinq sindromu, dölün inkişafının və uşağın boyartımının ləngiməsi, qlükozaya tolerantlığın pozulması, latent şəkərli diabetin təzahürü, insulin inyeksiyasının və ya peroral antidiabetik vasitələrin istifadəsinə tələbatın artması.

Görməarxa subkapsulyar katarakta, gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, qlaukoma, ekzoftalm.

Maddələr mübadiləsimənfi azot balansı (zülal katabolizmi nəticəsində), medistenal və epidural lipomatoz daxil olmaqla, lipomatoz, hansı ki, nevroloji fəsadlara səbəb ola bilər; bədən kütləsinin artması.

Digər təzahürlərpreparatın yeridilməsinə anafilaktik və ya yüksək həssaslıq reaksiyaları və hipotenziv reaksiya.

Preparatın parenteral yeridilməsilə bağlı digər əlavə reaksiyalarüz və baş nahiyəsində yerli istifadə zamanı tək-tək hallarda görmənin pozulması, hiper- və hipopiqmentasiya, dərialtı və dəri atrofiyası, aseptik absseslər, inyeksiyadan sonra (oynaqdaxili yeridilmə) qanın üzə axması və neyrogen artropatiya.

Doza həddinin aşılması
Betametazonun doza həddinin kəskin aşılması həyat üçün təhlükəli vəziyyət yaratmır.

Вir neçə gün müddətində qlükokortikosteroidlərin yüksək dozalarda yeridilməsi arzuolunmaz nəticələrə səbəb olmur (çox yüksək dozalarda və ya şəkərli diabet zamanı, qlaukoma zamanı, MBT-nın eroziv-xoralı zədələnmələrinin kəskinləşməsi zamanı və ya üskükotu preparatları ilə, dolayı təsirli antikoaqulyantlarla və ya kaliumqovucu diuretiklərlə eyni zamanda müalicə alan pasiyentlərdə istifadəsi istisna olmaqla)

Müalicəsi. Xəstənin vəziyyətinə hərtərəfli nəzarət etmək lazımdır. Optimal maye istifadəsini saxlamaq və plazmada və sidikdə elektrolit tərkibinə (xüsusilə orqanizmdə natriumun və kaliumun balansına) nəzarət etmək lazımdır. Bu ionların dizbalansı aşkar edildiyi zaman müvafiq müalicə aparılmalıdır.

 

Buraxılış forması

1 ml, şüşə ampullarda. 1 və ya 5 ampul içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti

2°С-25 °С  temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Dondurmaq olmaz.
İstifadə etməzdən əvvəl çalxalamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti
2 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

Şərhlər

Carpet Cleaning Pickering     29 aprel 2019    10:00:00

Read further to understand some of your problems. Attending to the possibilities problems listed below might make it easier to think earlier about how you would will tackle them every time they occur, or moreover to undertake a dialogue with the window cleaning up contractor for how they should handle these folks. Carpet Cleaning Pickering

Toronto carpet Cleaning     27 aprel 2019    13:47:00

Houses, flats or perhaps trailers irrespective of where you stay, a floor covering makes your property look fantastic and gorgeous. Subsequently, however clean your property is, the significance about carpet washing thoroughly, can be a must atlanta divorce attorneys 12 - 18 months, depending on your own location as well as the situation in the home.Toronto carpet Cleaning

www.carpet-cleaning-ottawa.ca     27 aprel 2019    10:26:00

Having a new carpet by professionals cleaned is certainly the simplest way to clean the idea. However, if your cleaning process utilized can be detrimental on the lifespan in the carpet, and then it generally serves zero purpose. This sort of mistake will set you back a lot of cash and maybe might require you to replace your carpet.www.carpet-cleaning-ottawa.ca

KaylaEmell     24 mart 2019    01:28:00

Hello, did you receive my offer?
from2325214cv

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:29:00

Real estate businesses live not to mention die from their capability to add benefits. With certainly no added benefits, there are actually no business earnings. This for sure with any sort of business, but what makes real estate this great business and then a great funding, is the sheer number of ways you’ll be able to value and take advantage of big business earnings. www.generalspot.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:28:00

We have all heard the argument for spending more now on quality to save money later. But what about the impact your purchase has on the world, shouldn’t shopping ethically be part of the discussion too? www.myshoppingideas.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:28:00

Real estate option traders live together with die by just their capacity add valuation. With hardly any added valuation, there happen to be no proceeds. This well said with all business, but what makes real estate an extremely great business in addition to a great financial commitment, is numerous ways it is possible to value and profit from big proceeds. www.newservicespoints.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:28:00

Have you been thinking about remodeling your home? Keep in mind that you can often achieve your goal without a giant expense. Small improvements introduced in almost every room, including the exterior of the house can make all the difference. www.homesrenovation.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:28:00

Real estate individuals live plus die by way of their capability add cost. With virtually no added cost, there will be no sales. This very well with every business, but why is real estate this sort of great business including a great choice, is the sheer numbers of ways it’s fine to use value and cash in on big sales. www.friendlyrealestate.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:27:00

You will find all forms and shapes of fashion blogs as the internet is full of them. It can talk about the advantage of wearing skinny jeans over boyfriend jeans or how pink takes the place of black plus all the extras. As you go online, you will get your fill of the latest in fashion trends via fashion blogs. www.latestfashionz.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:27:00

More than likely you understand the trend below… Commercial Home finance loan Financing works extremely well in nearly any sector for just about any commercial residence. Speak using your Business Finance Broker when you find yourself ready to get a Commercial Real estate property opportunity. www.businessplanning.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:27:00

Seen you are aware of the trend in this case… Commercial Home owner loan Financing are available in very nearly any market place for any variety of commercial building. Speak utilizing your Business Finance Broker remember when you are ready to invest in a Commercial Realty opportunity. www.bestfinanceideas.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:27:00

Health fitness tips and hints also suggest that vices could be stopped. Smoking predisposes people to vascular conditions along the lines of arteriosclerosis not to mention heart sicknesses. Alcohol consumption does not have to be got rid of but could be limited towards 30 jiggers a full day only. Alcohol even so has health rewards such for the reason that vasodilation. These are just some of what Health fitness tips and hints recommend www.healthfitnesstogether.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:26:00

Will you be thinking in relation to remodeling ones home? Remember you might achieve ones goal with not a giant purchase. Small upgrades introduced in every room, including the outer entrance can make each of the difference. www.loxuryhome.us

Travel provides you with something to anticipate… to get ready for… to research for… and later to talk about. You brings home tales. Life could possibly get somewhat monotonous should you let this, particularly once you retire as well as your work existence ends. Anticipation may be worth at least around the journey itself and also the memories which follow the actual trip. www.travelandadventure.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:26:00

Health fitness strategies also recommend that vices should really be stopped. Smoking predisposes you to vascular conditions which includes arteriosclerosis and even heart problems. Alcohol consumption don’t have to be done away with but should really be limited to help you 30 jiggers 24 hours only. Alcohol always has what are the benefits such simply because vasodilation. These are are just some of what Health fitness strategies recommend www.healthafitness.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:26:00

Travel will give you something to count on… to organize… to review for… and later to share. You will bring home experiences. Life might get somewhat monotonous when you let the item, particularly when you finally retire whilst your work lifetime ends. Anticipation might be priced at at least approximately the excursion itself along with the memories of which follow this trip. www.topstoriesus.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:25:00

Most of us have heard the actual argument with regard to spending much more now upon quality in order to save money later on. But how about the effect your purchase is wearing the globe, shouldn’t shopping ethically participate the dialogue too? www.shoppingworld.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:25:00

The reality is that I am able to sit in this article today in addition to write what you long for to be in search of in business trends then a season from at this point, write identical sort connected with article having different suggestions for be mindful of as business in addition to society advance. www.onlineservicecentre.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:25:00

You’ll discover all sorts and patterns of fashion blogs for the reason that internet is rich in them. It can look at the main benefit of wearing skeletal jeans in excess of boyfriend trousers or the way pink takes the site of black color plus each of the extras. Since you go on the net, you could possibly get your fill on the latest in fashion trends by using fashion blogs. www.latestfashiontrends.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:23:00

The truth is that I will sit right here today as well as write what you need to be searching for in business trends after which a 12 months from right now, write exactly the same sort associated with article along with different tips to keep close track of as business as well as society develop. www.expertsbusinessadvice.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:18:00

The laws associated with nature are simply as these people treat each and every specie (and not just man) along with equality. Inside a jungle, each and every specie will get its because of share associated with food, air as well as water that enable these phones live the dignified life without having to be dependent on every other creation. Character makes absolutely no distinction in between one specie, and also the other because all species would be the children from the same Lord. www.equallaw.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:18:00

I know that you read the trend these… Commercial Loan Financing should be considered in just about any trade for some kind of commercial premises. Speak with each of your Business Finance Broker if you end up ready to get a Commercial The property market opportunity. www.mybusinessmanager.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:17:00

You will discover all types and designs of fashion blogs since the internet is filled with them. It can discuss the benefit of wearing thin jeans more than boyfriend denim jeans or exactly how pink takes the area of dark plus all of the extras. While you go on the internet, you can get your fill from the latest popular trends by way of fashion blogs. www.fashionlabel.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:17:00

You can get all versions and sizes and shapes of fashion blogs given that the internet is rife with them. It can consider the benefit of wearing skinny jeans throughout boyfriend tight pants or skirts or the correct way pink takes spot of black colored plus the extras. Whilst you go web based, you get your fill belonging to the latest popular trends using fashion blogs. www.globenewscenter.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:17:00

Health fitness recommendations also suggest vices really should be stopped. Smoking predisposes want you to vascular conditions just like arteriosclerosis plus heart health conditions. Alcohol consumption needn’t be wiped out but really should be limited so that you can 30 jiggers on a daily basis only. Alcohol continue to has rewards such when vasodilation. These are are just some of what Health fitness recommendations recommend www.healthifitness.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:17:00

There are actually all documents and forms and sizes of fashion blogs being the internet is heaped with them. It can go over the main advantage of wearing thin jeans finished boyfriend a pair of jeans or the simplest way pink takes site of charcoal plus the whole set of extras. Whenever you go over the internet, you could get your fill of this latest in fashion trends with the aid of fashion blogs. www.serviceadvisories.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:17:00

Health fitness points also propose that vices need to be stopped. Smoking predisposes that you vascular conditions like arteriosclerosis in addition to heart disorders. Alcohol consumption does not need to be taken out but need to be limited to help 30 jiggers daily only. Alcohol however has health advantages such seeing that vasodilation. These are just some of what Health fitness points recommend www.healthcareaffect.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:16:00

Are you currently thinking regarding remodeling your own home? Remember that you could achieve your own goal with no giant cost. Small enhancements introduced in nearly every room, including the outside of the home can make all of the difference. www.selecthomeadvisor.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:16:00

Health fitness guidelines also advice that vices must be stopped. Smoking predisposes you to definitely vascular conditions including arteriosclerosis along with heart ailments. Alcohol consumption don’t need to be taken away but must be limited for you to 30 jiggers every day only. Alcohol even now has benefits such while vasodilation. These are are just some of what Health fitness guidelines recommend www.healthcarecentre.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:16:00

The truth is that We can sit these today and even write what you deserve to be hunting for in business trends and be able to a 365 days from at present, write the exact same sort in article through different ideas to keep abreast of as business and even society evolve. www.theservicesexperience.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:16:00

Are you thinking concerning remodeling the home? Take into account that you can frequently achieve the goal with out a giant expenditure. Small advancements introduced in virtually every room, including the surface of your home can make every one of the difference. www.houseInnovations.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:16:00

Real estate traders live as well as die through their capability to add worth. With absolutely no added worth, there tend to be no earnings. This holds true with any kind of business, but why is real estate this type of great business along with a great expense, is the amount of ways you can include value and profit from big earnings. www.commercialsproperty.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:15:00

You’ll find all varieties and styles of fashion blogs because the internet is packed with them. It can speak about the main advantage of wearing slim jeans above boyfriend denims or just how pink takes the spot of african american plus every one of the extras. When you go on the web, you are certain to get your fill with the latest in fashion trends by means of fashion blogs. www.currentfashiontrend.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:15:00

Read you be conscious of the trend at this point… Commercial Bank loan Financing can be utilised in basically any community for any sort of commercial real estate. Speak in your Business Finance Broker while you’re ready to buy a Commercial Properties opportunity. www.financebenefits.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:15:00

Health fitness suggestions also advise that vices needs to be stopped. Smoking predisposes anyone to vascular conditions for instance arteriosclerosis and also heart conditions. Alcohol consumption will not need to be eradicated but needs to be limited to be able to 30 jiggers per day only. Alcohol nonetheless has health improvements such since vasodilation. These are just some of what Health fitness suggestions recommend www.idealhealthfitness.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:15:00

Travel’s importance is actually underestimated by lots of people. Travel isn’t just fun, enjoyable and pleasant. With the current life styles and function conditions, travel is becoming more than a choice. It is a lot more than just having a good time. www.cheaptraveldeals.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:12:00

You can see all creates and shapes and sizes of fashion blogs for the internet is jam packed with them. It can converse about the luxury of wearing slim jeans across boyfriend shorts or ways pink takes the position of schokohäutige plus lots of the extras. Simply because go via the internet, you becomes your fill for the latest popular trends with fashion blogs. www.servicesdealer.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    15:12:00

Insurance is actually synonymous to numerous people discussing risks associated with losses expected from the supposed incident. Here, the expense of the actual losses is going to be borne by all of the insurers. www.insuranceadvice.us

zeeshan     18 fevral 2019    15:12:00

Were you thinking with regards to remodeling your current home? Understand that you may achieve your current goal and not using a giant price. Small changes introduced in nearly all room, including the outdoors on the town can make the many difference. www.thebudgetdecorator.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:58:00

You can find all kinds and forms of fashion blogs because internet is brimming with them. It can mention the luxury of wearing lanky jeans around boyfriend skinny jeans or precisely how pink takes the best place of dark-colored plus the many extras. Because you go on-line, you is certain to get your fill in the latest popular trends through fashion blogs. www.onlinefashionshop.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:58:00

Many of us have heard your argument pertaining to spending additional now in quality to avoid wasting money after. But why don’t you consider the result your purchase is wearing the entire world, shouldn’t shopping ethically join in on the conversation too? www.shoppinguide.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:57:00

You will find all forms and shapes of fashion blogs as the internet is full of them. It can talk about the main benefit of wearing lanky jeans over boyfriend jeans or how pink takes the place of black plus all the extras. As you go online, you will get your fill of the latest in fashion trends via fashion blogs. www.newsvillage.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:57:00

I know you start to see the trend the following… Commercial Mortgage loan Financing can be utilized in almost any market for almost any commercial house. Speak along with your Business Finance Broker if you are ready to buy a Commercial Real-estate opportunity. www.financialgrow.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:57:00

Traveling, for individuals with disabilities, is extremely hectic, particularly when they get to the airport terminal. They face the process of obtaining proper info and instructions. This is actually further aggravated through the huge number of individuals traveling as well as long lists. In international airports, there tend to be attendants which are supposed for carrying on the needs of these travelling along with disabilities. www.safetravelguide.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:57:00

Health fitness ideas also suggest that vices ought to be stopped. Smoking predisposes someone to vascular conditions for example arteriosclerosis as well as heart illnesses. Alcohol consumption do not need to be removed but ought to be limited in order to 30 jiggers each day only. Alcohol nevertheless has many benefits such because vasodilation. These are are just some of what Health fitness ideas recommend www.healthimprove.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:56:00

Discomfort heard this argument intended for spending far more now with quality just to save money in the future. But why not consider the impression your purchase has on the earth, shouldn’t shopping ethically participate in the talk too? www.servicesexpert.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:56:00

Insurance can be synonymous to a lot people expressing risks involving losses expected coming from a supposed car accident. Here, the price of your losses are going to be borne by the many insurers. www.insuranceguider.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:56:00

Health fitness tips also recommend that vices should be stopped. Smoking predisposes one to vascular conditions such as arteriosclerosis and heart diseases. Alcohol consumption need not be eliminated but should be limited to 30 jiggers a day only. Alcohol still has health benefits such as vasodilation. These are just some of what Health fitness tips recommend www.healthyactivities.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:55:00

Real estate shareholders live in addition to die by means of their chance to add importance. With not any added importance, there usually are no gains. This applies with almost any business, but what makes real estate a really great business as well as a great investment decision, is the volume of ways you can contribute value and benefit from big gains. www.realestatevalley.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:55:00

I am certain you begin to see the trend right here… Commercial Home loan Financing may be used in virtually any business for any type of commercial home. Speak together with your Business Finance Broker when you’re ready to purchase a Commercial Property opportunity. www.mybusinessplan.us

You will see all styles and models of fashion blogs as being the internet is stuffed with them. It can take a look at the advantages of wearing lean jeans through boyfriend bluejeans or the best way pink takes the destination of dark colored plus many of the extras. Just like you go internet, you receives your fill of your latest popular trends as a result of fashion blogs. www.stylesbeautytips.com

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:55:00

The laws of nature are just as they treat every specie (and not only man) with equality. In a jungle, every specie gets its due share of food, air and water which enable them to live a dignified life without being dependent on any other creation. Nature makes no distinction between one specie, and the other as all species are the children of the same God. www.lawinformation.us

Zeeshanws     18 fevral 2019    14:54:00

Make use of a travel agent that provides travel deals for handicapped travelers. Booking plane tickets and rooms in hotels with journey agents that provide travel methods to disabled individuals is advantageous in many ways. They make sure they book for his or her disabled customers airlines as well as hotels which are disabled pleasant. They make an effort to offer providers and suggestions which will ensure their own clients journey comfortably. www.bestadventuretravel.us

One of the biggest competitions of today is staying fit. It seems like people nowadays want to lose weight instantly as if there is no tomorrow or it is as if it is a passport for the general population. Losing weight and staying fit is never easy. www.healthandworkoutplan.com

www.financetypes.us     18 fevral 2019    14:53:00

I am sure you see the trend here… Commercial Mortgage Financing can be used in practically any industry for any kind of commercial property. Speak with your Business Finance Broker when you are ready to invest in a Commercial Real estate opportunity. www.financetypes.us [url=http://www.financetypes.us]www.financetypes.us[/url] For more information on click here: http://www.financetypes.us

lee123     03 noyabr 2018    09:28:00

For Yeezy Shoes  the other nike boots  hand, jordans for cheap  The Michael Kors Handbags On Sale  type of buy mont blanc pen   papers adidas stan smith  will not nike boots  refer to any cheap beats by dr dre  system Yeezy Boost  the nike cleats  illness new jordans  electrical power cheap jordans  electrormal"Shrinking wand” cheap jordan shoes  Which beats headphones on sale  enables nike boots  strengthen joint custom jerseys  disease nike huarache  wounds, under armour sale  Suggests Kelley. “Normal nike roshe run  flexible moncler coat sale  material nike roshe  has mont blanc fountain pen sale  no plans jordan 13  to nike store  destroy jordans for cheap  due to moncler vest  the cheap beats headphones  fact so under armour discount  quickly. beats by dre sale  It’s been demonstrated beats by dre wireless  that black moncler coat  have baseball jerseys  a

metro     09 avqust 2018    08:31:00

Federal government belongs to the biggest police globally. It includes several constitutionals ordinances and regulation designed for the elder and section. Federal legal requirement is particular complicated because will require say regulations through finalizing a couple issues. What is more, when who cases referring to the city or court issue, regulations develops to quite complicated and large. law insight


There are generally some myths relating to this sporting permanent magnet remedies which claim that this would in all probability really finish the same task or even if it’s just. The give a tally to all many of these queries is perhaps yes despite the fact always consult medical help for before with the wine. Magnets will be instruments that is definitely used concerning medical space since long you could get been up graded plus they might be providing sports fun


Most of the designer perhaps even branded set of clothes sold with womens set of clothes shops online can be reasonably charge. You don’t will need to pay reasonable money and then buy typically the style accessories perhaps even clothes appeals to you. These webpages give special sizes perhaps even shades through clothing to aid you to be sure interest in often something that can swimsuit your good and decision. fashion journey

lee123     23 aprel 2018    10:10:00

Estes estate, mens nike air max  Like most of new jordans  the nike sneakers  united nike shoes  states cheap beats by dre  and nike air max  numerous nike store  avenues ever, Consists of air max  team jordans for girls  part nike boots  among nike free  there nike roshe  residents. jordans for women  Though, Available, cheap beats by dre  That nike outlet  is jordan 11  to say Michael Kors Bags Outlet  surrounding Yeezy Shoes  Longmont, nike shoes  The nike air max 90  amount of team jordan 13  regular players retro jordans  remain as nike shoes  minute

Lesbypoms     15 aprel 2018    23:28:00

Quetiapin Online Kaufen Rezeptfrei Buy Prevacid Otc tadalafil cialis from india Can Amoxicillin Treat Chlamidia Where To Find Priligy For Cheap Without Prescription Online Discount Shipped Ups Free Shipping Isotretinoin Isotrex

BobbyZew     30 mart 2018    03:58:00

From brought the first curry shoes soccer ball, a garage at your match: each other organized a perfect diamond front, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the length between two steps guiding their closely, Danny granger would be the only defender in tow line. This is the storage superior court intuition and understanding that embodies: his shot choice. He seems to comprehend the defensive player with the ideas, can predict their own next move, then strike ahead of time. “When other people are generally doing gesture, garage throughout judgment, and the activity, this is Stephen is the greatest place, in this respect this league may be the best. Find field space, know where the defense space will occur, it is the key of the art of his images. Because no matter just how good your shots, far more exquisite technology, no room is useless. “ESPN’s Brian thorpe, once wrote in his article.

Garage cautiously stephen curry shoes observing the defense, he in addition have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle pressure of garage after only one of 4. For garage himself, this ball is very important: before a season, he hit an archive in NBA history along with 272 grains of a few points, if again established three points today, his three points this year hit number will surpass 200 mark. So that library can be the sixth in a row has a minimum of two season hit 250 grains of three avid gamers, at the same occasion, still can have 3 points to continuous hit game streak carry on and 54 games - it’ll be the warriors team history record.

“I like everything kevin durant shoes relevant to the shooting, ” garage once said in the interview, “but with the maximum especially in perfect hand posture. When your body’s in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete an attempt, all series of joint actions will likely be calm and smooth, including waves. It’s a fantastic feeling. “.
Tag: kyrie irving shoes curry 2 adidas nmd runner kyire 3 lebron soldier 10 kyrie irving shoes nike kyire shoes curry 3 nike zoom vaporfly nike lunar force 1 hyperdunk 2017 nmd human race kd 10 kd shoes kyrie irving jersey lebron james shoes kyrie 4 Lebron soldier 11 kobe bryant jersey porsche design shoes kd shoes stephen curry jersey nike hyperdunk kyrie 3 shoes adidas alphabounce air force 1 puma rihanna creepers velvet new balance running shoes nike vapormax shoes calvin klein stephen curry shoes nike huarache nike air vapormax mizuno shoes kobe shoes Adidas Sports

BobbyZew     26 mart 2018    05:42:00

Throw three points is just not the whole garage daily work, and don’t forget about, Stephen curry is the team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 in the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let’s imagine an image, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched dozens of times, there are always some ball he wasn’t inside outside, but the baseball inside, attracted a double… What will happen next? There was a man he is able to tell you the solution, curry shoes he called clay—Thompson, from the glowing state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage and ray Allen within ‘05 -’ 06 : Allen into 269 3-pointers, and he’s the Seattle supersonics. Of which year, Allen’s 269 connected with 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen—272 of 600 pictures in his Arsenal, often 45. 3%; That season, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared along with 38. 6% in repository; That year, Allen’s assists the telephone number 3. 7, less versus Treasury for three allows. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not just completed the sharpshooter track record, his teammates for the creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball cutting-edge, stopped for no helps 3-pointer of shots. Additionally, he also can pass assists, “create” another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will even urgent stopped, can generate more opportunities to other folks, this star, unique! I am just kd shoes afraid, just use “striker” two words are unable to define Stephen curry, should also be in with a new “great” rhetoric.
Tag: kyrie irving shoes nmd human race Nike CR7 Cleats kyrie 1 adidas supreme yeezys calvin klein adidas soccer cleats adidas tubular lebron 15 ashes puma fenty under armour shoes nike air max 97 lebron james shoes curry 2 mizuno running shoes kyrie irving jersey nike lunar force 1 nike kyrie 4 kyrie 2 michael jordan shoes pg shoes curry 3 shoes adidas nmd shoes nike vapormax shoes nike huarache kd 10 bape hoodie kyrie irving shoes jordan retro adidas iniki new balance running shoes nike roshe run lebron 14 shoes nike air more uptempo adidas yeezy boost kobe bryant jersey

ScoGops     03 fevral 2018    00:17:00

Estrace .5 Levitra Se Vende En Farmacias viagra cialis Rezeptfrei Viagra Preis Achat De Lioresal

BobbyZew     22 yanvar 2018    11:20:00

From brought the first curry shoes soccer ball, a garage at the match: each other organized a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the gap between two steps powering their closely, Danny granger is the only defender in pull. This is the shed superior court intuition and knowning that embodies: his shot assortment. He seems to understand the defensive player in the ideas, can predict their next move, then strike before hand. “When other people usually are doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the best place, in this respect the league may be an awesome experience. Find field space, know the location where the defense space will occur, it is the key in the art of his photographs. Because no matter the way good your shots, more exquisite technology, no room is useless. “ESPN’s Mark thorpe, once wrote throughout his article.

Garage very carefully stephen curry shoes observing the defense, he in addition have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle anxiety of garage after just one of 4. For shed himself, this ball is very important: before a season, he hit an archive in NBA history using 272 grains of several points, if again founded three points today, his three points this year hit number will go over 200 mark. So that library might be the sixth in a row has no less than two season hit 200 grains of three players, at the same occasion, still can have about three points to continuous hit game streak keep 54 games - it’ll be the warriors team background record.

“I like everything kevin durant shoes related to the shooting, ” garage once said in the interview, “but with the best especially in perfect give posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an effort, all series of joint actions is going to be calm and smooth, including waves. It’s a wonderful feeling. “.
Tag: kyrie irving shoes asics gel kayano puma suede adidas porsche shoes nike sb dunk lebron 14 shoes Nike Lebron James Shoes adidas terrex ultra boost nike kyrie 4 hand spinner under armour shoes air jordan shoes nike air vapormax yeezy boost triple white adidas alphabounce kyrie 4 balenciaga shoes ugg 5803  air max 90 puma fenty

<

rose 6 nike free

BobbyZew     16 yanvar 2018    23:21:00

Garage believe is actually the hottest superstars within the league, very young garage is full of honor. Since the most outstanding star people, union today in dynamics is loved by many fans, hypoallergenic, Under Armour brand hand in hand to the United Nations foundation “Nothing But Nets” world-wide ambassador activity - Stephen Curry out there limited edition Curry 4 low help color baseball shoes, the cause of resistance to malaria, many people feel that the products domestic basketball shoes is usually bad, and heavy as well as ugly. In fact,... Garage injury absence The holiday season wars Led by seven star Skating all the CP dress suit bask in beauty.
Tag: curry 2 kyrie 4 curry 4 curry 4 kyrie 3 kyrie 3 shoes kyrie 4 confetti calvin klein underwear

HaroNiny     05 dekabr 2017    01:10:00

Cialis Authentique Europe Balding Propecia Rx247 Viagra online pharmacy Fa Male Comprare Propecia

HaroNiny     05 dekabr 2017    01:10:00

Cialis Authentique Europe Balding Propecia Rx247 Viagra online pharmacy Fa Male Comprare Propecia

HaroNiny     05 dekabr 2017    01:10:00

Cialis Authentique Europe Balding Propecia Rx247 Viagra online pharmacy Fa Male Comprare Propecia

HaroNiny     05 dekabr 2017    01:10:00

Cialis Authentique Europe Balding Propecia Rx247 Viagra online pharmacy Fa Male Comprare Propecia

HaroNiny     28 noyabr 2017    07:57:00

Animal Amoxicillin Bmp 193 Want To Buy Isotretinoin Wigan kanada levitra bestellen Propranolol 40 Cialis Fertilita

HaroNiny     22 noyabr 2017    00:25:00

Dapoxetina Sp Were To Buy Brand Name Cialis generic viagra Buy Viagra 100 From Walmart Tienda De Propecia Acheter Tadalis Sx Generique

HaroNiny     05 noyabr 2017    10:56:00

Lowest Cost Viagra 100mg Viagra Qualite viagra Can I Take Metamucil With Amoxicillin

HaroNiny     05 noyabr 2017    10:56:00

Lowest Cost Viagra 100mg Viagra Qualite viagra Can I Take Metamucil With Amoxicillin

HaroNiny     05 noyabr 2017    10:56:00

Lowest Cost Viagra 100mg Viagra Qualite viagra Can I Take Metamucil With Amoxicillin

HaroNiny     05 noyabr 2017    10:56:00

Lowest Cost Viagra 100mg Viagra Qualite viagra Can I Take Metamucil With Amoxicillin

HaroNiny     01 noyabr 2017    10:43:00

Isotretinoin 20mg acne in internet with doctor consult Viagra Cialis Acquisto cheap cialis Amoxicillin And Clavulante Canadian Pharmacy Support Team

JeffwedCanna     28 oktyabr 2017    05:43:00

Buy Accutane 40 Mg Online Propecia Saw Palmetto Male Pattern cialis Allergie Lioresal Intrathecal Does Alcohol Affect Amoxicillin Beyer Levitra 20mg

HaroNiny     25 oktyabr 2017    03:49:00

Vendita Viagra Pisa how to get a free trial of levitra Comprar Cialis Internet Seguro Viagra Pills 100 Mg Walmart

HaroNiny     25 oktyabr 2017    03:49:00

Vendita Viagra Pisa how to get a free trial of levitra Comprar Cialis Internet Seguro Viagra Pills 100 Mg Walmart

HaroNiny     25 oktyabr 2017    03:49:00

Vendita Viagra Pisa how to get a free trial of levitra Comprar Cialis Internet Seguro Viagra Pills 100 Mg Walmart

HaroNiny     25 oktyabr 2017    03:49:00

Vendita Viagra Pisa how to get a free trial of levitra Comprar Cialis Internet Seguro Viagra Pills 100 Mg Walmart

HaroNiny     15 oktyabr 2017    02:36:00

Cheap Tamoxifen Uk viagra Over The Counter Deltasone Medication

HaroNiny     09 oktyabr 2017    15:52:00

Viagra Gocce Per Donne Propecia Transaminasas Suggest Some Canadian Pharmacies viagra online Nombre Droga Generica Viagra Generique Du Tadalis Sx Soft Propecia Free 30 Day Trial

HaroNiny     09 oktyabr 2017    15:52:00

Viagra Gocce Per Donne Propecia Transaminasas Suggest Some Canadian Pharmacies viagra online Nombre Droga Generica Viagra Generique Du Tadalis Sx Soft Propecia Free 30 Day Trial

HaroNiny     07 oktyabr 2017    09:20:00

Achat Tadalis Sx Homme Secure Free Shipping Hydrochlorothiazide Direct Delivered On Saturday online pharmacy Order Renova Cheap Order Cialisis With Out Prescription

HaroNiny     06 oktyabr 2017    16:50:00

Amoxicillin 50 Mg Per Kg Buy Levitra?Online Acheter Cialis A Lyon viagra Where To Buy Misoprostol Online Wellebutrin 150 V 300

HaroNiny     06 oktyabr 2017    16:50:00

Amoxicillin 50 Mg Per Kg Buy Levitra?Online Acheter Cialis A Lyon viagra Where To Buy Misoprostol Online Wellebutrin 150 V 300

HaroNiny     06 oktyabr 2017    16:50:00

Amoxicillin 50 Mg Per Kg Buy Levitra?Online Acheter Cialis A Lyon viagra Where To Buy Misoprostol Online Wellebutrin 150 V 300

HaroNiny     06 oktyabr 2017    16:50:00

Amoxicillin 50 Mg Per Kg Buy Levitra?Online Acheter Cialis A Lyon viagra Where To Buy Misoprostol Online Wellebutrin 150 V 300

HaroNiny     04 oktyabr 2017    11:17:00

Amoxicillin Pancreatic Toxicity Bentyl Antispas Viagra Was Bringt Das cialis Nolvadex For Sale Viagra Pour Canard

HaroNiny     04 oktyabr 2017    11:17:00

Amoxicillin Pancreatic Toxicity Bentyl Antispas Viagra Was Bringt Das cialis Nolvadex For Sale Viagra Pour Canard

HaroNiny     04 oktyabr 2017    11:17:00

Amoxicillin Pancreatic Toxicity Bentyl Antispas Viagra Was Bringt Das cialis Nolvadex For Sale Viagra Pour Canard

HaroNiny     04 oktyabr 2017    11:17:00

Amoxicillin Pancreatic Toxicity Bentyl Antispas Viagra Was Bringt Das cialis Nolvadex For Sale Viagra Pour Canard

HaroNiny     30 sentyabr 2017    19:46:00

Kamagra 100mg Besancon buy cialis Prednisolone India Doxycycline 500 Mg Prices Cytotec Perte

HaroNiny     30 sentyabr 2017    19:46:00

Kamagra 100mg Besancon buy cialis Prednisolone India Doxycycline 500 Mg Prices Cytotec Perte

HaroNiny     30 sentyabr 2017    19:46:00

Kamagra 100mg Besancon buy cialis Prednisolone India Doxycycline 500 Mg Prices Cytotec Perte

HaroNiny     30 sentyabr 2017    19:46:00

Kamagra 100mg Besancon buy cialis Prednisolone India Doxycycline 500 Mg Prices Cytotec Perte

HaroNiny     24 sentyabr 2017    02:15:00

Cialis Prix 20mg Viagra Prix Suisse cialis Comment Acheter Cialis Sur Internet Triamterene Hctz 375 25 Mg Cialis Durata D’Azione

x     12 aprel 2017    14:27:00

Do not Levitra pen ebay Buy cialis x pills online usa Medical uses for viagra Viagra ohne rezept online . 
>> TOP KONFRANS XƏBƏRLƏRİ